Zpět na hlavní stránku

Mapy.cz filtrování v kruhu

Přidal Filip Kalousek dne

Náhled

Je dostupná i JS verze

Stack na projekt

Použité packages

Použití

Při instalaci @angular/material zvolíme y na BrowserAnimations

$ ng new <nazev_projektu>
$ cd <nazev_projektu>
$ npm i circle-to-polygon
$ ng add @angular/material

Příprava

Package circles-to-polygon mě trošku zlobil musel jsem ho tedy usměrnit v tsconfig.json a v angular.json.

tsconfig.json

"compilerOptions":{
 "allowSyntheticDefaultImports": true
}

angular.json

"build": {
 "options": {
  "allowedCommonJsDependencies":[
   "circle-to-polygon"
  ]
 },
}

Import api.mapy.cz

Do head vložíme:

<script src="https://api.mapy.cz/loader.js"></script>
<script>
 Loader.load(null, {
  suggest: true,
 });
</script>

V komponentě, kde budeme používat api.mapy.cz vložíme pod importy:

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import circleToPolygon from 'circle-to-polygon';
/* ZDE BUDOU DALŠÍ IMPORTY */

declare var SMap: any;
declare var JAK: any;

Modely

Je mi jasný, že pro implemetaci nebudete používat modely přesně 1:1, ale takhle to je na demonstraci.

Vytvoříme soubor IPoint.model.ts a IPolyOption.model.ts

export interface IPointModel {
 title: string;
 lat: number;
 lon: number;
}
export interface IPolyOptionModel {
 x: number;
 y: number;
}

Material Design

V souboru app.module.ts nebo v jakém modulu zrovna budete používát komponentu na filtrování vložíte a naimportujete následující:

imports:[
 /* DALŠÍ IMPORTY */
 MatButtonModule,
 MatSliderModule,
 MatIconModule
]

Nastavíme property v komponentě

@ViewChild('map', { static: false }) mainMap: ElementRef;
@ViewChild('searchInputMaps', { static: true }) placeInput: ElementRef;

points: IPointModel[] = [];
filteredResults: IPointModel[] = [];
polyPoints: IPolyOptionModel[] = [];

sliderKilometers: number = 3;

locationCoords = { lat: 0, lon: 0 };
mapDOM: any;
radiusLayer: any;

Init komponenty

ngOnInit() {
 this.getData().then(() => {
  this.getUserLocation();
  // Default coords, kde se zoomne a default scale mapy
  this.setupMap(
   { coords: { latitude: 49.205939, longitude: 16.5995405 } },8);
  this.sliderChange({ value: this.sliderKilometers });
 });
}

Základní metoda, která nám bude vracet data

async getData() {
  this.points = this._API.getData();
}

Získání polohy uživatele

getUserLocation() {
 if (!navigator.geolocation) {
  alert('Prohlížeč nepodporuje geolokaci.');
 } else {
  navigator.geolocation.getCurrentPosition((e) => {
    this.setupMap(e, 15);
    this.sliderChange({ value: this.sliderKilometers });
  },
   null,
   {
    timeout: 10000,
   }
  );
 }
}

Vytvoříme mapu

setupMap(position: any, scale: number) {
 // Při každém zavolání mapy smažeme všechny elementy, aby se nám nepřekreslovaly
 this.mainMap.nativeElement.innerHTML = '';
 
 const coords = position.coords;
 this.locationCoords.lat = coords.latitude;
 this.locationCoords.lon = coords.longitude;
 
 let center = SMap.Coords.fromWGS84(coords.longitude, coords.latitude);
 this.mapDOM = new SMap(this.mainMap.nativeElement, center, scale);
 this.mapDOM.addDefaultLayer(SMap.DEF_BASE).enable();
 
 // Nastavení controls, kterýma bude moci uživatel používat mapu
 this.mapDOM.addControl(
  new SMap.Control.Mouse(SMap.MOUSE_PAN | SMap.MOUSE_ZOOM | SMap.MOUSE_WHEEL, {
   minDriftSpeed: 1 / 0,
  })
 );
 this.mapDOM.addControl(
  new SMap.Control.Keyboard(SMap.KB_PAN | SMap.KB_ZOOM, {
   focusedOnly: false,
  })
 );
 this.mapDOM.addControl(
  new SMap.Control.Zoom(
   {},
   {
    titles: ['Přiblížit', 'Oddálit'],
    showZoomMenu: false,
   }
  ),
  {
   right: '-1.5rem',
   bottom: '7rem',
  }
 );
 // Zavoláme našeptávač
 this.setSuggest();
}

Nastavíme našeptávač, kam bude moci uživatel moci mít výsledky

setSuggest() {
 let suggest = new SMap.Suggest(this.placeInput.nativeElement, {
  provider: new SMap.SuggestProvider({
   updateParams: (params: any) => {
    params.lang = 'cs';
   },
  }),
 });
 suggest.addListener('suggest', (res: any) => {
  setTimeout(() => {
   this.setupMap(
    {
     coords: {
      latitude: res.data.latitude,
      longitude: res.data.longitude,
     },
    },
    13
   );
   this.sliderChange({ value: this.sliderKilometers });
  }, 500);
 });
}

Nastavení eventu když se změní poloha, nebo uživatel použije slider

sliderChange(event: any) {
 if (this.radiusLayer != null || this.radiusLayer != undefined) {
  this.radiusLayer.clear();
  this.radiusLayer.removeAll();
  this.radiusLayer.redraw();
 }
 this.sliderKilometers = event.value;
 this.drawMapRadius(event.value);
}

Kreslení radiusu

drawMapRadius(radius: number) {
 // Vynulování všech vyfiltrovaných hodnot a předešlého radiusu
 this.polyPoints = [];
 this.filteredResults = [];
 // Vytvoření vrstvy, do které budeme vkládat "kruh"
 this.radiusLayer = new SMap.Layer.Geometry();
 
 // Nastavení barev apod.
 const options = {
  color: '#3a6a3a',
  opacity: 0.1,
  outlineColor: '#3a6a3a',
  outlineOpacity: 0.5,
  outlineWidth: 3,
 };

 // Přidání vrstvy a její následné povolední
 this.mapDOM.addLayer(this.radiusLayer);
 this.radiusLayer.enable();
 
 // r = radius z matslideru, nejak random to pomoci "vzorce" funguje
 const r = radius * 1000;
 
 // Stanovení oblasti, kde se bude vyhledávat
 const center = SMap.Coords.fromWGS84(
  this.locationCoords.lon,
  this.locationCoords.lat
 );
 
 // Získání poloměru z kruhu, díky - https://napoveda.seznam.cz/forum/threads/113565/1
 const point = SMap.Coords.fromWGS84(
 this.locationCoords.lon,
 this.locationCoords.lat - ((Math.sign(this.locationCoords.lat) * r) / 10e6) * 90);
 
 
 // Přidání vrstvy
 const circle = new SMap.Geometry(
  SMap.GEOMETRY_CIRCLE,
  null,
  [center, point],
  options
 );
 
 this.radiusLayer.addGeometry(circle);

 // SET MAP ZOOM - VZOREC JESTE POFIXOVAT
 const zoomCalc = 13 - radius / 19;
 this.mapDOM.setCenterZoom(center, parseInt(zoomCalc.toFixed(0)), true);

 // Protože api.mapy.cz fungují přes polygony, musíme si kruh převést do polygonu
 // který bude mít 32 hran
 const polygonCoords = circleToPolygon(
  [circle._coords[0].x, circle._coords[0].y],
  r,
  32
 ).coordinates;
 polygonCoords[0].forEach((e, i) => {
  this.polyPoints.push({ x: e[0], y: e[1] });
 });

 // Vložíme marker, do kterého budeme přidávat vygenerované body z mapy
 const markerLayer = new SMap.Layer.Marker();

 this.points.forEach((e, i) => {
  const editedPoints = SMap.Coords.fromWGS84(e.lon, e.lat);
  if (
   SMap.Util.pointInPolygon(
    [editedPoints.x, editedPoints.y],
    this.polyPoints.map(Object.values)
   )
  ) {
   this.filteredResults.push(e);
  }

  let c = SMap.Coords.fromWGS84(e.lon, e.lat);

  const marker = JAK.mel(
   'p',
   {
    title: e.title,
   },
   {
    width: '0.75rem',
    height: '0.75rem',
    background: '#3a6a3a',
    borderRadius: '50%',
    border: '1px solid #fff',
    cursor: 'pointer',
    marginTop: '1.5rem',
   }
  );
  const pointMarker = new SMap.Marker(c, i, {
   url: marker,
  });
  markerLayer.addMarker(pointMarker);
 });
 this.mapDOM.addLayer(markerLayer);
 markerLayer.enable();
}

Vrácení dat pro slider aby to bylo "heski"

formatLabel(value: number) {
 return value + 'km';
}

Finální html, aby ukazovalo 😙

<div #map class="map"></div>

<!-- Když uživatel omylem odklikne popup, tak bude moci mít možnost povolit svoji polohu --->
<button mat-icon-button (click)="getUserLocation()">
 <mat-icon> my_location </mat-icon>
</button>

<!--- Našeptávač --->
<input #searchInputMaps type="text" placeholder="Zadej místo"/>

<!-- Slider na měnění radiusu--->
<mat-slider 
  thumbLabel[displayWith]="formatLabel"
  min="0.5"
  max="100"
  step="0.2"
  [value]="sliderKilometers"
  (input)="sliderChange($event)">
</mat-slider>

JS verze

Aktualizace přepsání do čistého JS, jediná použítá lib je circle-to-polygon. Ta ale je vložena rovnou v JS, protože se mi s tím nechtělo patlat, ale enjoy!